5 redenen waarom continu werken aan je bedrijfsstrategie belangrijk is

5 redenen waarom continu werken aan je bedrijfsstrategie belangrijk is

Bij heel wat bedrijven wordt de richting nog steeds bepaald door de waan van de dag, het buikgevoel van de ondernemer of door de vragen die de klanten stellen. Een andere groep bedrijven heeft al eens gehoord over strategie en houdt dan ook jaarlijks of tweejaarlijks een strategische meeting met het topmanagement. Men gaat dan gezellig in afzondering, al dan niet begeleid door een dure consultant, om een missie en visie te bepalen, de waarden vast te leggen en doelen te stellen. De resultaten van deze besprekingen worden daarna gecommuniceerd naar de medewerkers die zich hiermee moeten vertrouwd maken. Vaak blijven het dan ook vage statements die niet onmiddellijk een impact hebben op de werking van het bedrijf. Maar het geweten van het management is ten minste gesust.

Echter, waar wij binnen Techtomar voor pleiten, is een continu werken aan en aanpassen van je bedrijfsstrategie, en dit door alle departementen te betrekken. Bij het vaststellen van je business model, betrek je medewerkers in de design- en validatieproces. Daarna ga je in sprints aan de slag om steeds opnieuw, week na week, nieuwe informatie te verzamelen die je model kan voeden: nurturing. En resultaten worden gelinkt aan heel eenvoudige indicatoren die aan de hand van een dashboard worden opgevolgd. Op regelmatige basis, maandelijks is ideaal, minstens op kwartaalbasis, wordt een abort meeting gehouden. In deze meeting wordt de vraag gesteld of we op basis van de resultaten kunnen doorgaan of beter het project kunnen stopzetten. Maar ook wordt kritisch gekeken of de indicatoren die worden opgevolgd de juiste zijn dan wel of er beter andere worden gemonitord.

Kortom, we pleiten ervoor om bedrijfsstrategie deel te laten uitmaken van je bedrijfs-DNA.

Maar waarom zijn we hier zo op gefocust? Hierbij 5 redenen om de noodzaak van deze aanpak te duiden:

  1. Strategie geeft richting en vertrouwen

Zeker bij groeibedrijven is het belangrijk orde te scheppen in de chaos. Nieuwe medewerkers moeten worden ingepast en moeten snel een duidelijk beeld krijgen van waar het met het bedrijf naartoe gaat. Maar ook voor medewerkers die reeds langer aan boord zijn, is het belangrijk te weten dat er een duidelijk doel is, een verhaal en structuur om dit doel te bereiken en ook welke obstakels er mogelijks kunnen opduiken. Door openheid en duidelijkheid te creëren omtrent deze zaken, kan het schip in goede banen worden geleid en kunnen medewerkers net dat tikkeltje meer wanneer het water wat minder vlak is.

  1. Wendbaarheid is cruciaal

We worden er al jaren mee om de oren geslagen, maar het is dan ook een waarheid als een koe: wie niet wendbaar is, wie niet in staat is zich snel aan te passen aan snel veranderende omstandigheden, zal niet overleven als bedrijf. Wil je dan ook een duurzame onderneming uitbouwen, is het noodzakelijk constant de ogen open te houden, bij te leren, informatie te verzamelen en bij te sturen. Ook op strategisch vlak is dit noodzakelijk. Wie wacht tot de strategische meeting op het einde van het jaar kan wel eens te laat komen.

  1. Medewerkers willen zich betrokken voelen

Medewerkers willen niet enkel duidelijkheid krijgen van bovenaf, ze willen graag meewerken aan het verkrijgen van deze duidelijkheid. Het is dan ook zeker en vast een goede zaak medewerkers te betrekken bij het verzamelen van strategische informatie, hen mee te laten denken over hoe er dient te worden omgegaan met deze informatie en hen zelfs mee te laten beslissen. Hoe meer medewerkers betrokken zijn, hoe loyaler ze zijn ten opzicht van het bedrijf. En loyale medewerkers kan je absoluut gebruiken in tijden van ‘jobhopping’ en ‘war for talent’.

  1. Weet dat je niet alles weet

Vroeger werd vaak gekeken naar de bedrijfsleider voor het bepalen van de richting en het nemen van de beslissingen. Hij of zij werd gezien als een alwetend enigma dat de juiste antwoorden zou bieden. Echter, ondernemers zijn God niet en weten dan ook niet alles. Ze moeten goed omringd zijn met mensen die elk hun stukje van de puzzel aanreiken. Het is de rol van de bedrijfsleider om ervoor te zorgen dat alle puzzelstukjes in elkaar passen en dat het beeld duidelijk wordt.

  1. Streng zijn voor jezelf loont

Het is niet altijd makkelijk om over jezelf te zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan of dat je de gewenste resultaten niet hebt behaald, of niet op de meest efficiënte en correcte manier. Men blijft zich soms te lang wentelen in het eigen grote gelijk of in een onwaarheid die men niet onder ogen wil zien. Dit maakt dat heel wat middelen verloren gaan door te blijven inzetten op zaken die toch niet opbrengen. Het is dan ook belangrijk dat je streng bent voor jezelf, niet blijft aanmodderen, en knopen doorhakt.

We kijken er alvast naar uit jullie ervaringen met het organiseren van je bedrijfsstrategie te vernemen. Deel deze gerust met ons via onze Facebook pagina.

Wil je meer vernemen hoe Techtomar jou kan helpen om het continu werken aan je bedrijfsstrategie te implementeren in je bedrijfs-DNA, neem gerust contact met ons op of neem even een kijkje op onze consultancy of training pagina. Je vindt er alle informatie over hoe je je bedrijf kan vormen tot een ‘lean & mean Profit Making Machine’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *