Is jouw bedrijf al een Profit Making Machine?

Is jouw bedrijf al een Profit Making Machine?

In een hyper competitieve en snel veranderende omgeving als bedrijf standhouden, is niet altijd even gemakkelijk. Een structurele aanpak op het vlak van strategie en bedrijfsmodel is dan ook noodzakelijk. Hiertoe ontwikkelde het adviesbureau Techtomar uit Aalst het ‘Profit Making Machine Framework’. Het integreren van dit kader in jouw bedrijfs-DNA helpt je sterke bedrijfsmodellen te ontwikkelen (Design), deze continu te voeden (Nurture) en de resultaten ervan te monitoren, op basis hiervan bij te sturen of zelfs de beslissing te nemen het project stop te zetten (Abort).

is your business a profit making machineDe mensen achter Techtomar, Wouter Danckaert en Leiv Hendrickx, zijn al geruime tijd actief in het start-up wereldje. Nadat ze beiden eind 2015 de Gentse spin-off Inside Matters verlieten, startten ze in maart 2016 hun adviesbureau Techtomar. Met dit bedrijf staan ze voornamelijk technologie gerichte bedrijven bij in hun zoektocht naar een sterk business model dat aansluit bij de noden van de markt.

Naast het uitvoeren van projecten voor klanten, maakten Wouter en Leiv het voorbije jaar ook tijd om op onderzoek te gaan naar een model dat hen bij hun opdrachten zou kunnen helpen. Na heel wat studiewerk te hebben verricht, conferenties en vormingen te hebben gevolgd in binnen- en buitenland gesprekken te hebben aangegaan met bedrijfsleiders en ‘thought leaders’ werd een eigen aanpak uitgewerkt. Dit alles resulteerde in het ‘Profit Making Machine Framework’.

Met het Profit Making Machine Framework wil Techtomar bedrijven bijstaan om zich te ontwikkelen tot een duurzame organisatie (Profit). Bedrijven kunnen dit bereiken door producten en/of diensten te creëren die een impact hebben bij de beoogde doelgroep (Making) en door efficiënt gebruik te maken van de technologische hulpmiddelen die zich steeds meer aandienen (Machine).profit making machine canvas

Het framework geeft in een logische, machinale flow inzicht in de staat van de organisatie die onder de loep wordt genomen. Vanuit de noden van de klant (Pain) en de visie van het bedrijf hierop (Resolution), wordt een concreet aanbod uitgewerkt (Offering). Daarna wordt in kaart gebracht hoe deze offering naar de markt wordt gebracht (Format) en wat er nodig is om dat te realiseren (Infrastructure). Tot slot is er aandacht voor de omgevingsfactoren die een invloed hebben op de werking van de machine (Turbulence).

De Profit Making Machine is opgebouwd in de vorm van een canvas. Het invullen van het canvas geeft een goed beeld van de situatie, maar is uiteraard slechts een momentopname. Idealiter wordt het Profit Making Machine Framework ingebed in het bedrijfs-DNA van de organisatie. Hierbij wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van het kader wanneer een nieuw bedrijfsmodel wordt ontwikkeld of een bestaand model kritisch wordt herbekeken (Design). Daarnaast wordt het model op een structurele manier gevoed door in sprints van 6 of 12 weken elk element van het framework verder te onderbouwen (Nurture). Tot slot dient ook continu te worden gemonitord of de activiteiten die worden ontwikkeld de gewenste resultaten behalen of niet. Waar nodig dient er te worden bijgestuurd of zelfs de stekker uit het project te worden getrokken (Abort).

Het Profit Making Machine Framework is vrij downloadbaar via de website van Techtomar onder een Creative Commons licentie. Wie ondersteuning wenst bij de implementatie van het model in zijn organisatie, kan hiervoor rekenen op de diensten van Techtomar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *