Ook een nieuwe lente voor jouw bedrijf?

Ook een nieuwe lente voor jouw bedrijf?

“Daar is de lente, daar is de zon”, zong onze Aalsterse trots Jan De Wilde jaren geleden al. Met deze lentekriebels in het land, is het ook tijd om eens te kijken naar jouw bedrijf. Is daar ook een nieuwe lente op komst? Of met andere woorden, ben jij al bezig een succesvolle toekomst voor te bereiden?

Trendwatchers zijn het er over eens, we leven in heel turbulente tijden. Waar bedrijven vroeger voor vele jaren zekerheid en stabiliteit stonden, schuilt er nu disruptie achter elke hoek. Welke snelle start-up zal mijn business aanvallen en ervoor zorgen dat ik met mijn huidige bedrijfsmodel niet meer mee kan, of niet snel genoeg kan bijschakelen? Het is de essentie van verhalen als ‘Digitale Transformatie’, ‘Singularity University’ of andere VUCA-stories: zorg dat je als bedrijf weerbaar en wendbaar bent, want de wereld om ons heen verandert alsmaar sneller.

Maar hoe pak je dat nu concreet in de praktijk aan? Daar zijn de antwoorden al heel wat minder eenduidig en transparant. Het gaat over business model innovatie, dat wel, maar hoe doe je dat?

Hiertoe ontwikkelden we vanuit Techtomar het Profit Making Machine Framework. Dit framework bestaat uit een visie – waar streven we naar? – een model en een methodologie.

De Visie

De visie is terug te brengen tot de drie woorden waaruit de titel van het framework bestaat. Profit staat voor duurzaamheid, sustainability. Immers, we streven toch allemaal naar het uitbouwen van een duurzaam bedrijf, hoe je duurzaamheid ook wil interpreteren, niet? En om duurzaam te kunnen blijven bestaan, is profitability onontbeerlijk: je moet ervoor zorgen dat je bedrijf meer inkomsten genereert dan de kosten die het maakt. Je moet de waarde die je creëert voor je doelgroep ook kunnen omzetten in financiële middelen die je weer kan investeren in het duurzaam uitbouwen van je bedrijf.

Het tweede element is Making. Van de Maker Community kunnen we heel wat leren. Onder andere dat problemen enkel uitdagingen zijn. En dat je met de nodige creativiteit en met intelligent combineren van bestaande technieken, methodes en materialen voor elke uitdaging ook een oplossing kan vinden. Als bedrijf is het belangrijk steeds de vinger aan de pols te houden enerzijds bij de uitdagingen van je doelgroep, en anderzijds bij de aanbieders van technieken, methodes en materialen. Een heel nieuwe wereld gaat open om echte impact bij je doelgroep te creëren.

Om die impact bij je doelgroep te brengen dien je efficiënt te werk te gaan. De interne uitdaging is je bedrijf te organiseren zodat ze loopt als een vlot lopende Machine. Hiertoe kan je gebruik maken van de nieuwste technologieën rond automatisatie en procesondersteuning om extra (reken)kracht toe te voegen om sneller en met minder fouten te werk te gaan. Maar om de juiste keuzes te maken over technologie, om creatieve oplossingen te bedenken en om steeds bij de zaak te zijn, heb je ook nood aan goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers die ten volle tot hun recht kunnen komen. Nadenken over structuren en werkvormen dringt zich dan ook op.

Het Model

Om het model vorm te geven, bouwden we ook een machine rond het letterwoord PROFIT. Dit letterwoord laat ons toe een logische opbouw van een bedrijfsmodel neer te zetten.

We vertrekken vanuit de Pain van onze klant. Hierbij brengen we volgende elementen in kaart:

 • Probleem: Wat is het probleem waarvoor we een oplossing willen bieden? Waar wil men vanaf geraken? Waar streeft men naar?
 • Klant: Voor wie is dit precies een probleem? Welke kenmerken heeft dit bedrijf, persoon, organisatie?
 • Impact: Wat is de impact van het probleem? Hoe erg is het probleem? Hoe vaak komt het voor? Wanneer komt het precies voor en hoe cruciaal is dat?

Daarna ontwikkelen we onze Resolution. Om hiertoe te komen bieden we een antwoord op volgende vragen:

 • Visie: Wat is onze visie op dit probleem? Hoe zou de situatie er moeten uitzien volgens ons, zodat het probleem er niet meer is?
 • Credibiliteit: Wie zijn wij om deze visie uit te spreken? Welke achtergrond of kennis hebben we opgebouwd om hierover met kennis van zaken te spreken?
 • Overtuigingen: Waar staan we voor? Welke elementen nemen we sowieso in het achterhoofd mee wanneer we een concrete oplossing uitwerken?

Het derde element van het model behandelt de concrete Offering die we bieden aan de doelgroep. Deze offering bestaat uit volgende elementen:

 • Product: Wat is exact het product of de dienst die je aanbiedt aan de klant? Hoe ziet dit product of dienst eruit?
 • Waarde: Wat is de unieke toegevoegde waarde in het product of de dienst? Wat maakt het anders dan dat van anderen?
 • Focus: Hoe zijn je dagelijkse activiteiten gefocust op dit aanbod? Waar ben je in de uitvoering vooral mee bezig?

De volgende stap in het verhaal is het creëren van een Format om het verhaal bij de klant te brengen. Hierbij hebben we het over:

 • Pricing: Wat is je pricing model? Welke verschillende inkomstenstromen creëer je zo? Hoe pas je je pricing model aan verschillende doelgroepen aan?
 • Marketing: Hoe bereik je je klanten? Welke zijn je verkoopkanalen? Welke kanalen gebruik je online / offline om je boodschap te verspreiden?
 • Retentie: Hoe behoudt je je klanten? Hoe bouw je een relatie met hen op? Hoe zorg je voor bijkomende verkoop aan je bestaande klanten? Hoe maak je van je klanten ambassadeurs?

Nadat dit hele verhaal geschreven is, wordt het tijd te kijken naar welke Infrastructure je nodig hebt om dit verhaal uit te voeren. Dit komt neer op volgende zaken:

 • Mensen: Welke profielen heb je nodig om jouw machine te laten draaien? Hoe organiseer je deze groep van mensen? Hoe motiveer en stimuleer je hen?
 • Materialen: Welke materiële zaken heb je nodig, gaande van gebouw en inboedel tot software en technologie? Welke zijn je immateriële zaken (IP) en hoe bescherm je deze?
 • Middelen: Hoeveel middelen heb je nodig voor deze mensen en materialen? Waar haal je deze middelen vandaan? Hoeveel haal je uit eigen omzet en hoeveel uit externe bronnen?

Tot slot is het ook belangrijk even rondom je eigen gecreëerde machine te kijken en te zien welke Turbulence jouw machine impacteert. Hierbij spelen deze elementen een rol:

 • Concurrentie: Wie zijn je voornaamste concurrenten? Welke zijn de alternatieven? Hoe is de markt verdeeld? Hoe makkelijk kunnen nieuwkomers de markt betreden?
 • Omgeving: Hoe ziet de demografische omgeving eruit? Wat zijn de voornaamste economische trends? Is er regelgeving waarmee rekening gehouden moet worden?
 • Klimaat: Wat is de geografische ligging van je bedrijf? En die van je doelgroep? Welke rol kan het klimaat er spelen? Zijn er bepaalde natuurlijke factoren in rekening te brengen?

De Methodologie

‘Implement the Profit Making Machine in your business DNA’ is de slogan achter de methodologie. Het is immers van uitermate groot belang dat je hele bedrijf eenzelfde manier van denken hanteert opdat het kan evolueren tot een echte Profit Making Machine. Daarnaast staat DNA ook voor de acties die dienen ondernomen te worden om dit doel te bereiken. De drie acties, Design, Nurture en Abort dienen continu en simultaan te verlopen en iedereen dient hier zijn steentje toe bij te dragen.

Met Design doelen we op een het steeds bezig zijn met Fundamentele Innovatie. Op elk moment dient minstens één team bezig te zijn rond het creëren van een nieuw business model voor het bedrijf. Hierbij wordt het PROFIT Model als leidraad gebruikt en vallen we terug op technieken uit Design Thinking om het ontwikkelingsproces vorm te geven. Vele van de business modellen die hier ontwikkeld worden zullen uiteindelijk nooit in de praktijk gezet worden, maar het is belangrijk hier continu op in te zetten zodat de kans op het vinden van de ‘next big thing’ geoptimaliseerd wordt.

Daarnaast zetten we in op de Nurturing van de bestaande business modellen. Door het voeden van deze modellen, zijn we actief bezig met Incrementele Innovatie van die business modellen die onze onderneming op dit ogenblik schragen. Ook hierbij komt het PROFIT Model van pas. Het is onze gids om voeding te geven aan elk element zodat niets vergeten wordt en alles de revue passeert om bijgevijld en gefinetuned te worden. Wanneer we elke week één element onder de loep nemen en een nieuw idee uitproberen, versterken we onze business modellen zodat ze gewapend zijn om een aanval van buitenaf te weerstaan.

Tot slot is het ook belangrijk om wat niet goed loopt tijdig te stoppen: Abort. Om keuzes omtrent stoppen of doorgaan te maken, is het noodzakelijk over goede data te beschikken. We spreken dan ook over Data Driven Evaluation. Afhankelijk van de maturiteit van het business model, zullen steeds weer andere data van belang zijn om beslissingen te nemen over welke elementen stopgezet worden en welke versterkt dienen te worden. En uiteindelijk, aan het einde van de rit zal het de ultieme parameter ‘Profitability’ zijn die zal bepalen of – of misschien beter, wanneer – het business model an sich zal stopgezet worden.

Maar hopelijk heeft jouw bedrijf intussen verschillende andere business modellen lopen zodat jouw bedrijf telkens weer volmondig ‘Yes’ kan antwoorden op de vraag: Is your business a Profit Making Machine?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *