17/01/2017

Profit Making Machine

Is uw bedrijf een Profit Making Machine?

Niet gewoon woorden…

Misschien klinkt het wel als een vreemde of zelfs onbeleefde vraag, maar het is een belangrijke vraag. We stellen ze ook niet gewoon omdat ze cool klinkt. Elk woord in de “Profit Making Machine” heeft een specifieke reden om daar te staan.

PROFIT

Elk bedrijf streeft ernaar om duurzaam te zijn. Echter, duurzaamheid is verschillend voor elk bedrijf. Sommigen zien het als “in staat zijn om te blijven bestaan”, terwijl anderen het eerder beschouwen als “een bijdrage leveren aan een beter leefmilieu”. Ongeacht wat duurzaamheid voor u betekent, u zal deze niet kunnen bereiken zonder dat uw bedrijf ook winst maakt.

MAKING

Aan de basis van elke ondernemen ligt de intentie om waarde te creëren. Het product of de dienst die u aan uw klanten biedt zou er op gericht moeten zijn om een impact te hebben die op zijn minst een deel van hun probleem of vraag oplost. Het draait helemaal om de waarde die u voor uw klanten toevoegt en hoe u een impact heeft op hun omstandigheden.

MACHINE

Een goede machine moet een efficiënte machine zijn. Sleep geen dood gewicht mee, baseer je beslissingen op data en implementeer technologie op een intelligente manier. Men kan geen machine bouwen zonder ook technologie te gebruiken. De dag van vandaag kunnen we echt niet meer om technologie heen. Elk bedrijf moet dit beseffen en technologie aanwenden om op de beste manier waarde naar zijn klanten te brengen. Dat kan in uw back-office toepassing, productie lijn of marketing strategie. Technologie is echt “incontournable”.

Een model, een canvas, een framework

Nu, hoe bouwt u dan zo een Profit Making Machine? U kan op zoek gaan in die management boeken die u al jaren in de kast heeft liggen, maar dat zal u niet ver brengen. Daarom heeft Techtomar het Profit Making Machine Model ontworpen. Dit wordt voorgesteld als een machine die bestaat uit 6 onderdelen: Pain, Resolution, Offering, Format, Infrastructure en Turbulence. Om dit model ook efficiënt te kunnen gebruiken, ontwierpen we ook een canvas. Elk onderdeel kan worden ingevuld op basis van 3 vragen per deel. Hieronder vindt u het overzicht van deze vragen.

U kan meer lezen over hoe wij u kunnen helpen met dit framework op deze pagina. U kan ook zowel de poster als het canvas gratis downloaden op deze pagina.

profit making machine canvas

Pain

Wie is uw klant? Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk.
Wat is het precies waar uw klant mee worstelt? Wat wil hij opgelost zien of waar streeft hij naar of ?
Hoe ervaart de klant dit probleem? Wanneer wordt hij hiermee geconfronteerd?

Resolution

Wat is uw unieke visie op het probleem van uw klant?
Waarom bent u goed geplaatst om deze visie uit te dragen?
Wat zijn uw overtuigingen die deze visie ondersteunen?

Offering

Wat verkoopt u aan uw klanten? Wat is uw product of dienst precies?
Wat is de unieke toegevoegde waarde in dit product of deze dienst?
Waarop zijn uw dagelijkse activiteiten gericht?

Format

Hoe probeert u de markt te bereiken? Wat is uw marketing strategie?
Hoe verkoopt u aan uw klanten? Wat is uw prijsmodel?
Hoe houdt u uw klanten? Wat is uw retentie plan?

Infrastructure

Welke middelen heeft u nodig, zij het technisch, menselijk, financieel, etc?
Hoe organiseert u uw infrastructuur?
Hoe financiert u uw infrastructuur?

Turbulence

Welke externe factoren hebben een invloed op uw business?
Hoe monitort u deze externe factoren op een een continue manier?
Hoe reageert u op wijzigingen in deze externe factoren?

Het geheim zit erin om het Profit Making Machine in uw bedrijfs-DNA in te bouwen…

Techtomar kan u helpen om dit te doen. We kunnen u helpen bij het ontwerp (Design), het onderhoud (Nurture) en de beslissing om het stop zetten (Abort) wanneer dit zou nodig zijn.

Ontdek hier hoe
Om doeltreffend het Profit Making Machine Framework in uw eigen organisatie te implementeren, moet u het deel laten uitmaken van uw DNA. Dit betekent voor het Profit Making Machine Framework 3 verschillende pijlers: Design – Nurture – Abort.

Design

 

profit making machine design cycleDe eerste stap om een Profit Making Machine de maken, is het ontwerp ervan. We ontwikkelden een methodologie die gebaseerd is op het Design Thinking Concept. Samen zullen we 6 stappen doorlopen: Examine, Ideate, Experiment, Distill, Plan en Execute. Het belangrijkste resultaat van dit design is een gevalideerd business model. We komen tot deze validatie dankzij diepte-interviews met zowel klanten als prospects. Van zodra uw Profit Making Machine is opgezet, is het heel erg belangrijk om deze continu te onderhouden ofwel in het Engels “nurture”.

 

Nurture

profit making machine nurture sprintsJe kan niet zomaar een machine bouwen, deze activeren en ervan uitgaan dat ze voor eeuwig goed zal draaien. Het is heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat ze in top conditie blijft door ze goed te onderhouden. Dit doet u door op regelmatige basis uw Profit Making Machine te evalueren. En wanneer we zeggen “op regelmatige basis” dan bedoelen we dat ook precies zo. Ons advies is om over een periode van 6 weken (1 component per week) het volledige PMM canvas opnieuw in te vullen. De zevende week is het belangrijk om dan een review meeting in te plannen. Voor zij die het principe van SCRUM kennen, zal dit bekend klinken. Je doet inderdaad 1 sprint per week en een HIP sprint in de zevende week.

Abort

profit making machine abort meetingHet komt misschien over als een beetje een shock, maar ja. Het is belangrijk om in uw Profit Making Machine cycli ook “abort-meetings” te implementeren. Een “abort-meeting” heeft 1 doel, namelijk uw bedrijf onder de loep nemen aan de hand van dashboard tools die gebaseerd zijn op KPI’s die u koos. U zal tijdens deze meetings beslissen of u verder doet, of de business volledig stop zet. Wanneer u beslist te stoppen, zal u uiteraard een actie plan moeten opstellen om het stop zetten op een goede manier te doen. Een andere beslissing kan zijn om het business model licht of drastisch aan te passen.